terug naar home →

Bewust zwanger

De zwangerschapscursus van Bewust Zwanger richt zich op zwangere vrouwen en stellen uit Staphorst, Rouveen en omgeving. De cursus bestaat uit 7 avonden van elk 75 minuten: 5 avonden voor de bevalling en 2 na de bevalling, waaronder één partneravond. Iedere cursusavond is onderverdeeld in een informatief gedeelte en een praktisch gedeelte, waarin oefeningen worden gedaan en technieken worden aangeleerd. De zwangerschapscursus is geschikt voor alle zwangere vrouwen. Het maakt niet uit of het om een eerste kindje gaat of een volgende zwangerschap. De combinatie van voorlichting, voorbereiding, oefening en stilstaan bij de zwangerschap is voor iedere zwangere zeer zinvol.

Nieuw! Nu ook privécursus voor zwangere vrouwen of stellen die graag een cursus volgen in privésetting en op maat naar eigen behoeften en wensen.


Zwangerschapcursus

Doelstelling van de cursus

De cursus Bewust Zwanger heeft als doel om een cursist heel bewust met haar zwangerschap bezig te laten zijn. Deze bewustwording vindt plaats door aandacht te hebben voor:

  • Het zo gezond en fit mogelijk doorlopen van de zwangerschap
  • Informatie over de zwangerschap, bevalling en kraamtijd
  • Voorbereidende oefeningen voor bevalling en kraamtijd
  • Ontspanning
  • Uitwisseling van ervaringen met andere zwangeren.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit 7 avonden van elk 75 minuten: 5 avonden voor de bevalling en 2 na de bevalling, waaronder één partneravond. Iedere cursusavond is onderverdeeld in een informatief gedeelte en een praktisch gedeelte, waarin oefeningen worden gedaan en technieken worden aangeleerd.

Privécursus
Bewust Zwanger biedt nu ook een privécursus aan. Hierbij komt de begeleider bij de zwangere vrouw of zwanger stel aan huis voor een cursus/begeleiding op maat. De inhoud van de cursus, de te besteden tijd en de planning van de cursusdata wordt dan in overleg en naar de behoeften en wensen van de cursist(en) ingevuld. Dit is ideaal voor vrouwen of stellen die het fijner vinden om thuis in privésfeer begeleid te worden. Ook handig als je te laat bent met aanmelden voor een groepscursus, maar toch graag informatie en begeleiding wilt ontvangen.


Voor wie

Doelgroep

De zwangerschapscursus richt zich op zwangere vrouwen uit Rouveen, Staphorst en omgeving. De cursus is geschikt voor alle zwangere vrouwen. Het maakt niet uit of het om een eerste kindje gaat of een volgende zwangerschap. De combinatie van voorlichting, voorbereiding, oefening en stilstaan bij de zwangerschap is voor iedere zwangere zeer zinvol.

Het is mogelijk om de cursus vanaf 25-31 weken zwangerschap te starten. De cursus zal dan doorlopen tot een paar weken voor de uitgerekende datum.

Er worden groepen gevormd van maximaal 10-12 cursisten. De grootte van de groep wordt bepaald door de spreiding in de uitgerekende datum van de zwangerschap. Het streven is, om de spreiding in uitgerekende datum niet groter te laten zijn dan maximaal 1 maand.


Praktisch

Locatie

De cursus wordt aangeboden in D’ Olde Baank in Rouveen. Afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal cursussen per avond zal het tijdstip van de cursus zijn van 19:00 – 20:15 uur of van 20:30 – 21:45 uur.

Tarieven

De prijs van de cursus bedraagt € 129,- voor de totale cursus van 7 avonden.

De privécursus is op maat en kost € 40 per uur.

De zwangerschapscursus valt onder de preventieve zorg. Veel aanbieders van een Ziektekostenverzekering vergoeden (een deel van) het cursusgeld. Dit kunt u zelf navragen bij uw eigen verzekeraar.

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk, dat er een verkorte cursus wordt aangeboden voor cursisten, die al eerder een cursus hebben gevolgd of een bevalling hebben doorgemaakt.

Cursusleiders

De cursus wordt verzorgd door twee docenten: Joanne Lassche en Rolinda Lindeboom.  
Beide docenten wisselen elkaar af tijdens de cursus en zijn opgeleid tot docent om zwangerschapscursussen te mogen geven.

Joanne Joanne

 

 

 

 

Rolinda Rolinda


Aanmelden

Aanmelding/informatie

Aanmelding is mogelijk via de mail: info@kinderopvang-royalkids.nl .

Voor meer informatie ( o.a. een uitgebreid informatieboekje) kunt u mailen of bellen met Royal Kids:

info@kinderopvang-royalkids.nl / 06-29793063