terug naar home →

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang biedt Royal Kids opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. We werken met een verticale groep. Doordat de groep een grote diversiteit aan leeftijd bevat, benadert deze vorm het meest de thuissituatie. In een verticale groep wordt ieder kind op zijn niveau aangesproken en gestimuleerd. Zo leert het grotere kind rekening te houden met kleinere kinderen en ook samenspelen met leeftijdsgenoten. De kleine kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door de grotere kinderen, die al verder zijn in hun ontwikkeling.

In de groep buitenschoolse opvang is de maximale groepsgrootte 10 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Bij de buitenschoolse opvang  worden kinderen van 4 tot 13 jaar die naar school gaan, voor en na schooltijd en tijdens de vakantie opgevangen. Royal Kids sluit daarbij aan bij de schooltijden van de scholen in de gemeente Staphorst. De opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur en van 15.00 uur tot 18.00 uur. Het is mogelijk een vroeg (7.00-7.30 uur)of laat halfuurtje (18.00-18.30 uur) af te nemen.


Halen en brengen

Kinderen die in de kernen van Staphorst of Rouveen naar school gaan, worden gratis door Royal Kids naar school gebracht en opgehaald. Kinderen die buiten de kernen of in een andere plaats naar school gaan, kunnen mogelijk tegen een vergoeding (€0,19 per km) gebracht en gehaald worden, in overleg met de ouders. Dit geldt ook voor het brengen en halen naar en van andere activiteiten. Voor het halen en brengen geldt eveneens het uurtarief voor de opvang.


De huiskamer

Royal Kids beschikt over een binnenruimte per groep, waar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden: de leefruimte of huiskamer. De eigen groepsruimte is een herkenbare en vertrouwde plek voor het kind en straalt een huiselijke sfeer uit. Het materiaal is zodanig opgesteld, dat kinderen zelf de mogelijkheid hebben te kiezen en ook zelfstandig kunnen gebruiken. Pedagogisch medewerkers stimuleren, helpen en adviseren het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. Ze weten waar het kind goed in is, wat het leuk vindt en wat zijn / haar mogelijkheden en uitdagingen zijn. Het speelmateriaal en de inrichting zijn zoveel mogelijk van natuurlijk en of hergebruikt materiaal.


De buitenruimte

We vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag buiten spelen. Er is een ruime groene buitenspeelruimte die met natuurlijke materialen is ingericht. Hier kunnen de kinderen de seizoenen en de natuur beleven en spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen. Voor de kinderen van 4-13 jaar is het mogelijk om in het zicht van de pedagogisch medewerkers te spelen op het aansluitende grasveld. Het buitenspelmateriaal is zoveel mogelijk van natuurlijk materiaal, uitdagend voor de verschillende leeftijden en nodigt uit tot ontdekken en spelen.