terug naar home →

Kinderdagopvang

Royal Kids biedt kinderopvang aan kinderen van 0 – 4 jaar. Dit noemen we een verticale groep. Doordat de groep een grote diversiteit aan leeftijd bevat, benadert deze vorm het meest de thuissituatie. In een verticale groep wordt ieder kind op zijn niveau aangesproken en gestimuleerd. Zo leert het grotere kind rekening te houden met kleinere kinderen en ook samenspelen met leeftijdsgenoten. De kleine kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door de grotere kinderen, die al verder zijn in hun ontwikkeling.

De dagopvang vindt plaats op onze locatie d’ Olde Baank. Bij de dagopvang worden kinderen van 0 – 4 jaar opgevangen. De opvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur en van 15.00 uur tot 18.00 uur. Het is mogelijk een vroeg (7.00-7.30 uur)of laat halfuurtje (18.00-18.30 uur) af te nemen. De minimale afname is 1 dagdeel per week.

De pedagogisch medewerker volgt zo veel mogelijk het eet- en slaapritme dat uw kind thuis ook gewend is. Vanaf ongeveer 1 jaar doen de kinderen geleidelijk mee met het ritme van het kinderdagverblijf. De kinderen zitten, tot ze naar de basisschool gaan, in dezelfde groep en hoeven zo niet steeds de overstap naar een andere leeftijdsgroep te maken. De verticale groep is een veilige basis, waarin een kind zich aan een vaste begeleider, speelkameraadjes en de ruimte kan hechten. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van het kind. Er is genoeg speelgoed voor alle leeftijden, zodat ieder kind goed in zijn ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Zo hebben de baby’s en de peuters een eigen speelplek. Een verticale groep biedt alle vrijheid om te spelen en te ontdekken.

In de groep kinderopvang is de maximale groepsgrootte 8 kinderen. De daadwerkelijke groepsgrootte hangt af van de leeftijd van de kinderen.
Royal Kids kiest bewust voor huiselijke en kleinschalige opvang. De maximale grootte van de locatie zal 2 groepen kinderopvang en 1 groep buitenschoolse opvang bevatten. De groepsgrootte is niet groter dan het aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker mag opvangen


Soorten opvang

 • Hele dagopvang
  Kinderen van 0 – 4 jaar kunnen de hele dag opgevangen worden. Hele dagopvang is van 7.30 uur tot 18.00 uur.  De minimale afname is 1 dagdeel per week.
 • Halve dagopvang
  Het is ook mogelijk kinderen van 0 – 4 jaar voor een halve dag te laten opvangen. De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur. Halve dagen kinderopvang is mogelijk bij een minimale afname van 1 dagdeel per week.
 • Vroeg en laat halfuurtje
  Het is mogelijk kinderen een half uur eerder (van 7.00 uur tot 7.30 uur) of later (18.00 uur tot 18.30 uur) te laten opvangen. Andere tijden zijn in overleg.
 • Flexibele opvang
  Voor kinderen van ouders met wisselende diensten is er flexibele opvang mogelijk. Deze kinderen kunnen op wisselende dagen, afhankelijk van het soort opvang, opgevangen worden. Ouders moeten minimaal een week van te voren aangeven wanneer zij gebruik willen maken van onze opvang. Royal Kids bekijkt of dit mogelijk is, in verband met het beroepskracht-kindratio (BKR).
 • Peuterspeelgroep:  voor peuters van 2 – 4 jaar
  Dit voorjaar gaat Royal Kids starten met een peuterspeelgroep op de woensdagochtend voor peuters vanaf 2 jaar. Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie, met kleine groepen, natuurlijke materialen en met de nadruk op spelen. De peuterspeelgroep is elke woensdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur, uitgezonderd de schoolvakanties.

De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur.


De huiskamer

Royal Kids beschikt over een binnenruimte per groep, waar de dagelijkse activiteiten plaatsvinden: de leefruimte of huiskamer. De eigen groepsruimte is een herkenbare en vertrouwde plek voor het kind en straalt een huiselijke sfeer uit. Het materiaal is zodanig opgesteld, dat kinderen zelf de mogelijkheid hebben te kiezen en ook zelfstandig kunnen gebruiken. Pedagogisch medewerkers stimuleren, helpen en adviseren het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. Ze weten waar het kind goed in is, wat het leuk vindt en wat zijn / haar mogelijkheden en uitdagingen zijn. Het speelmateriaal en de inrichting zijn zoveel mogelijk van natuurlijk en of hergebruikt materiaal.


De slaapkamer

Voor de kleintjes is een aparte slaapkamer, waar zij in alle rust kunnen slapen en niet gestoord worden door spelende kinderen. In de slaapruimte is een babyfoon met camera geplaatst, zodat de baby’s vanuit de leefruimte gevolgd kunnen worden. De pedagogisch medewerker gaat de slaapruimte regelmatig checken. Voor baby’s wordt zoveel mogelijk het slaapritme van thuis gevolgd. Peuters slapen alleen tussen 13.00 en 15.00 uur.


De buitenruimte

We vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag buiten spelen. Er is een ruime groene buitenspeelruimte die met natuurlijke materialen is ingericht. Hier kunnen de kinderen de seizoenen en de natuur beleven en spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er een omheinde speelruimte. Het buitenspelmateriaal is zoveel mogelijk van natuurlijk materiaal, uitdagend voor de verschillende leeftijden en nodigt uit tot ontdekken en spelen.