Peutereducatie of peuteropvang

terug naar overzicht →

Ik zie haar nog zo voor me: rode haartjes netjes gekamd, jas goed dicht geritst en met haar rugzak eigenwijs op de rug… Zo liep ze aan mijn hand naar de peuterspeelzaal. Zo ging dat 15 jaar geleden, toen onze oudste een peuter was. De oma’s pasten op en alle kinderen gingen naar de peuterspeelzaal.

Ergens in de afgelopen jaren is dat veranderd. Tegenwoordig hoor ik regelmatig dat ouders hun kinderen niet meer naar een peuterspeelgroep of peuterspeelzaal laten gaan, omdat hun kind al naar de opvang gaat. Iedere ouder maakt natuurlijk zijn/haar eigen afweging en beslissing. En dat moet vooral ook zo blijven! Maar er is wel een duidelijk verschil tussen educatie en opvang.

Peutereducatie versus kinderopvang

Eigenlijk zeggen de namen het al: hoewel kinderopvang en peuterspeelzalen nu onder dezelfde wet vallen, is het doel wel nog steeds verschillend. In de kinderopvang is het voornaamste doel dat kinderen opgevangen worden als ouders dit niet kunnen, meestal vanwege werk of studie. Kinderen worden er verzorgd en opgevangen. In de peutereducatie is het doel dat peuters educatie, onderwijs ontvangen. Natuurlijk leren kinderen in de opvang ook heel veel en zijn de medewerkers geschoold in het stimuleren van de ontwikkeling van de peuters. Maar bij peutereducatie is  leren het hoofddoel!

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang worden per 1 januari 2018 gelijkgeschakeld: wat betreft kwaliteit, toezicht en financiën. Dit wordt ‘de harmonisatie’ genoemd. Peuteropvang wordt dan beschreven als ‘kortdurende, intentionele, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, die maakt dat ze goed voorbereid beginnen aan de basisschool’.

In het peuteraanbod is aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. Door systematisch te werken aan de brede ontwikkeling van peuters, worden ze voorbereid op de basisschool. Er wordt aandacht besteed aan: de taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, de denkontwikkeling en ontluikend rekenen, de psychomotorische ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling.

Royal Kids Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep van Royal Kids biedt peutereducatie aan. De peuters komen daar dus om veel te leren. Op deze momenten zijn er alleen peuters aanwezig op de locatie en geen kinderen van andere leeftijden. De groep bestaat uit maximaal 8 peuters. Er is minimaal 1 leidster met HBO-niveau aanwezig en een medewerker/vrijwilliger met kennis van het jonge kind, vroeg- en voorschoolse educatie en ervaringsgericht werken. Er wordt een rijke leeromgeving geschapen, waarbij de peuters alle mogelijkheden hebben om te leren vanuit hun eigen interesse en motivatie, leren van elkaar en waarbij de leidsters dit leren stimuleren.

Hoe ziet dat er dan uit? Anders dan in de opvang beginnen de peuters in de kring. Op onze peuterspeelgroep zijn de ouders daarbij aanwezig. Iedereen wordt welkom geheten en genoemd. Er wordt gezongen en verteld. Er wordt aandacht besteed aan het dagritme en er wordt een Bijbelverhaal verteld. Na de kring nemen de ouders afscheid en gaan de peuters spelen. Jonge kinderen leren namelijk vooral spelenderwijs. Door een rijk aanbod, een stimulerende omgeving en leidsters die de ontwikkeling kunnen stimuleren, kunnen de peuters zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Er wordt dus vooral heel veel gespeeld, binnen en buiten.

Maar ook is er tijd om samen te eten en te drinken, voor verhaaltjes, liedjes, voorlezen en (taal)spelletjes. Er is tijd voor experimenteren met allerlei materialen en er is aandacht voor het omgaan met elkaar, met emoties en regels. Aan het einde van de ochtend komen de ouders weer even meedoen. Zo kunnen ze zien wat hun peuter heeft gedaan en meegemaakt en is er even tijd voor contact met de leidsters.

Wij vragen ouderparticipatie, omdat een goede samenwerking belangrijk is voor het slagen van vroeg- en voorschoolse educatie. Als ouder ervaar je de peuterspeelgroep samen met je kind en kun je daar thuis weer op doorborduren: ‘Weet je nog, het rijmpje dat jullie net deden? Dit is opa, klein en dik; dit is oma, die breit van rikketikketik….’

Buitenspeelruimte (2)

peutereducatie – spelenderwijs leren – buitenspel

 

Peutereducatie: Spelenderwijs leren - binnenspel