Peuterspeelgroep

In 2017 is Royal Kids gestart met een peuterspeelgroep op de woensdagochtend voor peuters vanaf 2 jaar. Er zijn nu 5 ochtenden waarop de peuterspeelgroep wordt aangeboden. Ouders kiezen zelf hoeveel ochtenden ze afnemen. Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie, met kleine groepen, natuurlijke materialen en met de nadruk op spelen. Sinds december 2023 zijn we door de gemeente als officiële VE-locatie aangemerkt. Wij bieden voorschoolse educatie met behulp van de methode Startblokken. Deze methode werkt vanuit een ontwikkelinsggerichte visie, kijkend naar de ontwikkeling en de behoefte van het kind. Van daaruit worden activiteiten aangeboden om de brede ontwikkeling te stimuleren.

De peuterspeelgroep ochtend

We werken met een vast dagritme op de maandag- dinsdag- woensdag- donderdag- en vrijdagochtend:

8.30-8.50 uur inloop met vrij spel met de ouders
8.50-9.00 uur opruimen
9.00-9.15 uur kringactiviteit: opening, gebed, Bijbelverhaal, dagritme, vrij vertellen
9.15-9.30 uur aankleden voor het buitenspel, plasronde
9.30-10.00 uur buitenspel
10.00-10.15 uur opruimen buiten
10.15-10.45 uur fruit eten en voorlezen
10.45-11.00 uur verschonen en klein vrij spel
11.00-11.45 uur binnenspelen (en crackermoment naar behoefte)
11.45-12.00 uur opruimen en afsluiting in de kring
12.00-12.30 uur rustig spel: muziek, vrij spel, ontwikkelingsactiviteit, voorlezen

Gezonde voeding
Halverwege de ochtend gaan de kinderen fruit eten en drinken. Elk kind neemt zelf fruit mee, wat wordt gesneden en daarna samen wordt verdeeld. Drinken wordt door Royal Kids verzorgd.

De leidsters
De peuterspeelgroep wordt geleid door één beroepskracht met een pedagogische opleiding en een VE-certificaat. Als de groep meer dan 8 kinderen bevat, zijn er 2 geschoolde beroepskrachten aanwezig. De leidsters zijn enthousiast, betrokken, hebben ervaring met het werken met jonge kinderen en onderschrijven de christelijke identiteit.

Rijke speel/leeromgeving
Er is veel aandacht voor een rijke speel/leeromgeving. We hebben een binnenspeelruimte met een huiselijke sfeer en ingericht met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. We beschikken over een goed uitgeruste keuken waar ook met de peuters gekookt kan worden. We maken gebruik van natuurlijke speelmaterialen. Er is een grote buitenspeelruimte met natuurlijke inrichting. De speelmaterialen worden regelmatig gewisseld, afhankelijk van de seizoenen en de interesse van de kinderen om zo de kinderen te blijven stimuleren. Er wordt thematisch gewerkt, met thema’s uit de belevingswereld van het jonge kind.

Peutergym
Binnen elke thema wordt er ook peutergym aangeboden. Met behulp van gymmaterialen en spel werken we aan de motoriek en de sociale competenties. Daarnaast bieden we ook beweging aan bij het buitenspelen en tussen de activiteiten door. Sinds 2023 hebben we een sportdocent die met de peuterjuffen een gymles kan verzorgen.

Inschrijven
Peuters kunnen vanaf 3 maanden voor hun 2e verjaardag opgegeven worden. Er is plaats voor maximaal 12 peuters. Peuters die al gebruik maken van onze kinderopvang hebben voorrang bij de inschrijving. De peuterspeelgroep heeft een 40 weken aanbod. Wij hanteren zoveel mogelijk dezelfde vakantieweken als de plaatselijke scholen.

Kosten
De deelname aan de peuterspeelgroep valt onder de kinderopvang. Wij zijn officieel geregistreerd in het LRKP. Ouders komen daarmee in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Voor  gezinnen die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag heeft de gemeente een gemeentelijke toeslag voor peuters vanaf 2.5 jaar. Daarmee blijft ook voor deze ouders het deelnemen aan de peuterspeelgroep betaalbaar.

Sinds december 2023 heeft de gemeente ons aangemerkt als officiële VE-locatie. Peuters met (risico op) een taalachterstand of ontwikkelingsachterstand kunnen vanaf 2.5 jaar in aanmerking komen voor een VE-indicatie. Deze indicaties worden afgegeven door het consultatiebureau. Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Met een VE-indicatie wordt de peuter 16 uur per week op de peuterspeelgroep verwacht, dus bij ons 4 ochtenden. Daarbij betaalt de gemeente 8 uur en betalen ouders zelf de andere 8 uur en komen daarbij weer in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als de ouder(s) aan de criteria daarvoor voldoen of de gemeentelijke toeslag als dit niet het geval is.

 

Instagram