Peuterspeelgroep

In 2017 is Royal Kids gestart met een peuterspeelgroep op de woensdagochtend voor peuters vanaf 2 jaar. Er zijn nu 4 ochtenden waarop de peuterspeelgroep wordt aangeboden. Ouders kiezen zelf hoeveel ochtenden ze afnemen. Bij afname van 1 ochtend per week is de 2e ochtend gratis. Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie, met kleine groepen, natuurlijke materialen en met de nadruk op spelen.

De peuterspeelgroep ochtend

We werken met een vast dagritme op de maandag- dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend:

8.30-8.45 uur inloop met vrij spel
8.45-9.15 kringactiviteit (ouders die willen mogen daar bij blijven): opening, gebed, Bijbelverhaal, dagritme, vertellen
9.15 afscheid van de ouders
9.15-10.00 vrij spel: binnen of buiten
10.00-10.30 fruit eten en ontwikkelingsactiviteit
10.30-11.30 vrij spel: binnen of buiten
11.30-11.45 afsluiting met ouders: gelegenheid voor uitwisseling peuter-ouder en leidsters-ouders

Gezonde voeding
Halverwege de ochtend gaan de kinderen fruit eten en drinken. Elk kind neemt zelf fruit mee, wat wordt gesneden en daarna samen wordt verdeeld. Drinken wordt door Royal Kids verzorgd.

De leidsters
De peuterspeelgroep wordt geleid door één beroepskracht met een pedagogische opleiding op minimaal MBO-4 niveau en een stagiaire of vrijwilliger. Als de groep meer dan 8 kinderen bevat, zijn er 2 geschoolde beroepskrachten aanwezig. De leidsters zijn enthousiast, betrokken, hebben ervaring met het werken met jonge kinderen en zijn bewust christen.

Rijke speel/leeromgeving
Er is veel aandacht voor een rijke speel/leeromgeving. We hebben een binnenspeelruimte met een huiselijke sfeer en ingericht met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. We beschikken over een goed uitgeruste keuken waar ook met de peuters gekookt kan worden. We maken gebruik van natuurlijke speelmaterialen. Er is een grote buitenspeelruimte met natuurlijke inrichting. De speelmaterialen worden regelmatig gewisseld, afhankelijk van de seizoenen en de interesse van de kinderen om zo de kinderen te blijven stimuleren. Er wordt thematisch gewerkt, met thema’s uit de belevingswereld van het jonge kind.

Peutergym
Elke laatste week van de maand vullen we een deel van de ochtend in met peutergym. Met behulp van gymmaterialen en spel werken we aan de motoriek en de sociale competenties.

Inschrijven
Peuters kunnen vanaf 3 maanden voor hun 2e verjaardag opgegeven worden. Er is plaats voor maximaal 12 peuters. Peuters die al gebruik maken van onze kinderopvang hebben voorrang bij de inschrijving. De peuterspeelgroep heeft een 40 weken aanbod. Wij hanteren zoveel mogelijk dezelfde vakantieweken als de plaatselijke scholen.

Kosten
De deelname aan de peuterspeelgroep valt onder de kinderopvang. Wij zijn officieel geregistreerd in het LRKP. Ouders komen daarmee in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Wij vinden goede peutereducatie heel belangrijk! Peutereducatie moet aangeboden worden op een manier die past bij de ontwikkeling van peuters. Wij vinden dat goede peutereducatie betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom mogen onze peuters de 2e ochtend gratis bezoeken. Peuters die bij ons de dagopvang bezoeken doen mee met de peuterspeelgroep als deze op hun opvangdag valt.

 

Instagram