Peuterspeelgroep

terug naar home →

Royal Kids peuterspeelgroep vanaf 2 jaar

In 2017 is Royal Kids gestart met een peuterspeelgroep op de woensdagochtend voor peuters vanaf 2 jaar. Vanaf januari 2018 is daar een 2e ochtend bij gekomen. Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie, met kleine groepen, natuurlijke materialen en met de nadruk op spelen.

Aanbod

Door samen te spelen en activiteiten te ondernemen, kunnen kinderen van en met elkaar leren. Wij besteden aandacht aan de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van de peuters. Daarbij gaan we uit van de eigen ontwikkeling, motivatie en interesse van het kind. Er is veel ruimte voor vrij binnen- en buitenspel, maar ook voor gezamenlijke activiteiten. De leidsters stimuleren en volgen de ontwikkeling van de peuters. Wij zien ouders als partners in de peutereducatie. Daarom vragen wij niet alleen ouderbetrokkenheid maar ook ouderparticipatie. Ouders mogen bij de opening aanwezig zijn als daar behoefte aan is. Dit is niet verplicht. Ook mogen de ouders bij de afsluiting aanwezig zijn. Dan hebben we tijd voor een overdracht en kunnen we vertellen hoe het met uw kind gegaan is. Voor de ouders worden ook regelmatig ouderinformatieavonden over relevante en interessante opvoed- en opgroeithema’s georganiseerd.

De peuterspeelgroep ochtend
We werken met een vast dagritme:

Woensdagochtend
8.30-8.45 uur inloop met vrij spel
8.45-9.15 kringactiviteit (ouders die willen mogen daar bij blijven): opening, gebed, Bijbelverhaal, dagritme, vertellen
9.15 afscheid van de ouders
9.15-10.00 vrij spel: binnen of buiten
10.00-10.30 fruit eten en ontwikkelingsactiviteit
10.30-11.30 vrij spel: binnen of buiten
11.30-11.45 afsluiting met ouders: gelegenheid voor uitwisseling peuter-ouder en leidsters-ouders

Vrijdagochtend
8.30-8.45 inloop met vrij spel
8.45-9.00 Kring met opening, gebed en Bijbelverhaal
9.00-9.45 Peutergym (met ouders die dat willen)
9.45-10.15 vrij spel binnen
10.15-10.45 fruit eten en ontwikkelingsactiviteit
10.45-11.30 vrij spel: binnen of buiten
11.30- 11.45 afsluiting met de ouders: gelegenheid voor uitwisseling peuter-ouder en leidsters-ouders

Gezonde voeding
Halverwege de ochtend gaan de kinderen fruit eten en drinken. Elk kind neemt zelf fruit mee, wat wordt gesneden en daarna samen wordt verdeeld. Drinken wordt door Royal Kids verzorgd.

De leidsters
De peuterspeelgroep wordt geleid door één beroepskracht met een pedagogische HBO-opleiding en een vrijwilliger. De leidsters zijn enthousiast, betrokken, hebben ervaring met het werken met jonge kinderen en zijn bewust christen.

Rijke speel/leeromgeving
Er is veel aandacht voor een rijke speel/leeromgeving. We hebben een binnenspeelruimte met een huiselijke sfeer en ingericht met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. We beschikken over een goed uitgeruste keuken waar ook met de peuters gekookt kan worden. We maken gebruik van natuurlijke speelmaterialen. Er is een grote buitenspeelruimte met natuurlijke inrichting. De speelmaterialen worden regelmatig gewisseld, afhankelijk van de seizoenen en de interesse van de kinderen om zo de kinderen te blijven stimuleren.

Inschrijven
Peuters kunnen vanaf 3 maanden voor hun 2e verjaardag opgegeven worden. Er is plaats voor maximaal 8 peuters. Het is de bedoeling de peuterspeelgroep later uit te breiden naar meer dagdelen en naar maximaal 10 peuters. Peuters die al gebruik maken van onze kinderopvang hebben voorrang bij de inschrijving. Wij hanteren zoveel mogelijk dezelfde vakantieweken als de plaatselijke scholen.

Kosten
De deelname aan de peuterspeelgroep valt onder de kinderopvang. Wij zijn officieel geregistreerd in het LRKP. Ouders komen daarmee in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Wij vinden goede peutereducatie heel belangrijk! Peutereducatie moet aangeboden worden op een manier die past bij de ontwikkeling van peuters. Wij vinden dat goede peutereducatie betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom mogen vanaf januari 2019 onze peuters vanaf 2 jaar de peuterspeelgroep een ochtend gratis bezoeken! Ouders betalen dus voor 1 ochtend per week en de 2e ochtend is gratis. Peuters die ons wekelijks (of zeer regelmatig) bezoeken voor dagopvang mogen van hun 2e tot 3e jaar ook 1 ochtend gratis komen, naast de opvanguren, als 2 ochtenden nog teveel is.

Het tarief is €7,50 per uur per kind. De ochtend duurt 3 uur. Met de planning sluiten we aan bij de 40 schoolweken van de plaatselijke scholen.