Wie zijn we

Royal Kids is een organisatie die zich richt op de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Royal Kids kent 3 afdelingen: kinderopvang, de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Deze opvang wordt verzorgd op onze locatie in het gebouw d’Olde Baank, aan de Oude Rijksweg 448a in Rouveen.

Instagram