terug naar home →

Wie zijn wij?

Royal Kids is een organisatie die zich richt op de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Royal Kids kent 3 afdelingen: kinderopvang, de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Deze opvang wordt verzorgd op onze locatie in het gebouw d’Olde Baank, aan de Oude Rijksweg 448a in Rouveen. Gediplomeerde pedagogisch medewerkers vangen daar de kinderen op in kleine groepen in een huiselijke sfeer.

Eigenaar en oprichter van Royal Kids is Rolinda Lindeboom. Zij heeft jarenlange ervaring in het pedagogische werkveld, in het werken met kinderen en is HBO en Universitair geschoold in de pedagogiek. Zij geeft als directeur leiding aan het bedrijf en aan de medewerkers en is ook in de functie van pedagoog in het bedrijf werkzaam.

Met ons team willen we ons inzetten om voor elk kind een fijne en veilige plek te bieden waar kinderen zich thuis kunnen voelen, plezier kunnen hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid, huiselijkheid en kleine overzichtelijke groepen. Op deze manier kunnen we alle kinderen persoonlijke aandacht geven


Visie

Royal Kids werkt vanuit een christelijke levensvisie, met christelijke waarden en normen. Royal Kids ziet kinderen als geschenk van de grote Koning en werkt vanuit deze visie. De christelijke levensovertuiging en de liefde van en voor God werkt door in ons hele leven en willen wij voorleven en doorgeven aan de kinderen.

Onze visie op kinderen en kinderopvang wordt gebaseerd op wat in de Bijbel staat over hoe we met elkaar en met de schepping omgaan. Ieder kind is uniek en door God geschapen met zijn of haar eigen speciale talenten. Wij willen kinderen de ruimte geven om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen, te groeien en bloeien, met respect voor de ander en de schepping.

Royal Kids ziet kinderopvang als verlengde van de christelijke thuissituatie en wil de opvang daar zoveel mogelijk op aan laten sluiten. Dit betekent voor ons dat kinderen in de kinderopvang in zo klein mogelijke groepen worden opgevangen, waarbij veel ruimte is voor vrij spel en buitenspel.


Missie

Royal Kids heeft als doelstelling:
Het bieden van kwalitatief goede kinderopvang

  • met een christelijke levensvisie
  • zoveel mogelijk aansluitend bij de thuissituatie
  • in een veilige omgeving
  • met ruimte voor de ontwikkeling van het kind
  • met respect voor jezelf, de ander en de schepping
  • in een rijke, stimulerende (speel)omgeving met veel buitenspel
  • door te werken met natuurlijke materialen (met name voor de kinderopvang)
  • door duurzaam te werken (biologisch, natuurlijke materialen, hergebruik)
  • en met aandacht voor gezonde voeding