Soorten opvang

Royal Kids is een organisatie die zich richt op de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Royal Kids kent 3 afdelingen: kinderopvang, de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Gediplomeerde pedagogisch medewerkers vangen daar de kinderen op in kleine groepen in een huiselijke sfeer.

Kinderopvrang Royal Kids Rouveen

Kinderopvang

Royal Kids biedt kinderopvang aan kinderen van 0 – 4 jaar. Dit noemen we een verticale groep. Op drukke dagen is de groep opgesplitst in een baby/dreumesgroep van 0 – 2 jaar en een peutergroep van 2 – 4 jaar.

Lees meer

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang biedt Royal Kids opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. We werken met verticale groepen, ingedeeld op interesses en ontwikkeling.

Lees meer

Peuterspeelgroep

Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie. De peuterspeelgroep is gericht op peutereducatie.

Lees meer

Soorten opvang

Hele dagopvang
Kinderen van 0 – 4 jaar kunnen de hele dag opgevangen worden. Hele dagopvang is van 7.30 uur tot 18.00 uur. De minimale afname is 1 dagdeel per week.

Halve dagopvang
Het is ook mogelijk kinderen van 0 – 4 jaar voor een halve dag te laten opvangen. De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur. Halve dagen kinderopvang is mogelijk bij een minimale afname van 1 dagdeel per week.

Vroeg en laat halfuurtje
Het is mogelijk kinderen een half uur eerder (van 7.00 uur tot 7.30 uur) of later (18.00 uur tot 18.30 uur) te laten opvangen. Andere tijden zijn in overleg.

Flexibele opvang
Voor kinderen van ouders met wisselende diensten is er flexibele opvang mogelijk. Deze kinderen kunnen op wisselende dagen, afhankelijk van het soort opvang, opgevangen worden. Ouders moeten minimaal een week van te voren aangeven wanneer zij gebruik willen maken van onze opvang. Royal Kids bekijkt of dit mogelijk is, in verband met het beroepskracht-kindratio (BKR).

Peuterspeelgroep: voor peuters van 2 – 4 jaar
Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie, met kleine groepen, natuurlijke materialen en met de nadruk op spelen, maar met een educatief doel. De peuterspeelgroep is elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur, uitgezonderd de schoolvakanties.

De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Instagram