Soorten opvang

Royal Kids is een organisatie die zich richt op de opvang van kinderen van 0-13 jaar. Royal Kids kent 3 afdelingen: kinderopvang, de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Gediplomeerde pedagogisch medewerkers vangen daar de kinderen op in kleine groepen in een huiselijke sfeer.

Kinderopvrang Royal Kids Rouveen

Kinderopvang

Royal Kids biedt kinderopvang aan kinderen van 0 – 4 jaar. De kinderopvang is verdeeld in 2 groepen: een baby/dreumesgroep van 0 – 2 jaar en een peutergroep van 2 – 4 jaar. Op rustige dagen zijn de groepen samengevoegd. De groepsgrootte is maximaal 8 kinderen voor de baby/dreumesgroep en maximaal 12 kinderen op de peutergroep. Bij samenvoeging zal de groepsgrootte maximaal 8 kinderen zijn.

Lees meer

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang biedt Royal Kids opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. We werken met twee verticale groepen, ingedeeld op leeftijd, interesses en ontwikkeling.

Lees meer

Peuterspeelgroep

Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie. De peuterspeelgroep is gericht op peutereducatie en is alleen op de ochtend open. Peuters kunnen vanaf 2 jaar deelnemen aan de peuterspeelgroep.

Lees meer

Soorten opvang

Hele dagopvang
Kinderen van 0 – 4 jaar kunnen de hele dag opgevangen worden. Hele dagopvang is van 7.30 uur tot 18.00 uur. De minimale afname is 1 dagdeel per week.

Halve dagopvang
Het is ook mogelijk kinderen van 0 – 4 jaar voor een halve dag te laten opvangen. De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur. Halve dagen kinderopvang is mogelijk bij een minimale afname van 1 dagdeel per week.

Vroeg en laat halfuurtje
Het is mogelijk kinderen een half uur eerder (van 7.00 uur tot 7.30 uur) of later (18.00 uur tot 18.30 uur) te laten opvangen. Andere tijden zijn in overleg.

Flexibele opvang
Voor kinderen van ouders met aantoonbaar wisselende diensten is er flexibele opvang mogelijk. Deze kinderen kunnen op wisselende dagen, afhankelijk van het soort opvang, opgevangen worden. Ouders moeten minimaal 3 weken van te voren aangeven wanneer zij gebruik willen maken van onze opvang.

Peuterspeelgroep: voor peuters van 2 – 4 jaar
Op de peuterspeelgroep werken we, net als in onze dagopvang, vanuit een christelijke levensvisie, met kleine groepen, natuurlijke materialen en met de nadruk op spelen, maar met een educatief doel. De peuterspeelgroep is elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur, uitgezonderd de schoolvakanties. Om aan te kunnen sluiten bij de verschillende schooltijden in de gemeente, gaan we soepel om met de breng- en haaltijden. Er is een open inloop met vrij spel van 8.30 tot 8.50, waarbij ouders welkom zijn. Ophalen mag om 12 uur of om 12.30 uur. Om de rust op de groep te bewaken en een goede overdracht te kunnen verzorgen, is er geen open uitloop. Maar in overleg zijn afwijkende breng- en haaltijden mogelijk.

Combinatie voor peuteropvang en peuterspeelgroep

Het is mogelijk om voor de peuters de peuteropvang en peuterspeelgroep te combineren. Kinderen van de dagopvang doen mee met de activiteiten van de peuterspeelgroep. We kijken daarbij wel altijd naar het belang van het kind. Soms doet een peuter al iets eerder mee en soms blijft een peuter juist nog wat langer op de baby/dreumes groep of doet het gedeeltelijk mee met de peuterspeelgroep. Het is mogelijk om de kinderen zowel vooraf aan de peuterspeelgroep of aansluitend na de peuterspeelgroep op de peuteropvang te laten opvangen.

 

Instagram